เข้าบันทึกได้ด้วยเทคนิคนี้ค่ะ

เรียนท่านอ.ดร.จันทวรรณค่ะ....ดิฉันลองไปเรื่อยๆแล้วทราบวิธีเข้าบันทึกได้แล้วค่ะ... แนะนำไว้ที่บันทึกดิฉันค่ะ http://gotoknow.org/blog/nurseanaesthpsych/85297 แต่ยังlink web ไม่ได้...เครื่องมือยังไม่ครบ...แต่ก็ยังดีค่ะ....เพื่อนๆที่มีปัญหาลองอ่านดูนะคะ.
คำตอบ

พี่ติ๋วทำตามบันทึกนี้แล้วหรือยังค่ะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/85370

ถ้ายังไม่ได้ คงเป็นที่ network ที่ใช้นะค่ะ