อยากทำ KM เกี่ยวกับการดูแลเท้าเบาหวาน

สวัสดีอาจารย์เชิดพงศ์

ผมชื่อธิติ ปราบ ณ ศักดิ์ จากสถาบันราชประชาสมาสัยครับ ผมอยากจะทำ KM เกี่ยวกับการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน โดยอยากทำเป็น multi center หลายโรงพยาบาล  ที่ทำงานคล้ายๆกัน แต่มีองค์ความรู้แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ก็เลยอยากเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับ และ จะเริ่มอย่างไรดี

คำตอบ
not yet answered
คนไม่สำคัญ

อยากทราบว่าการscrubแผลในเบื้องต้นที่รับคนไข้เช่น แผล AW/LW ในMCA หรือทั่วไป จำเป็นต้องใช้ก๊อซsterile +น้ำยาscrub แผลมั้ยค่ะ

หรือว่าใช้แค่ก๊อซสะอาด scrub ก่อนและจึงdressing ปกติ