นำบันทึกเกี่ยวกับโรคเบาหวานมาฝากค่ะ

อาจารย์จันทวรรณค่ะ

พอดีหนูเข้าไปอ่านบล็ฺอก เท้าเบาหวาน Neuropathic Foot management  ของ นาย ธิติ ปราบ ณ ศักดิ์ จึงนำมาฝากค่ะ  

คำตอบ