ผู้ที่มีบันทึกเกิน 10 ในเดือน กพ 50

เรียนท่านกรรมการพิจารณารางวัล ฅ KM มมส

ผมได้ดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วมีผู้ที่มีบันทึกตั้งแต่ 10 บันทึก ในเดือนกุมภาพันธ์ 50 คือ

P


นุ้ยcsmsu
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีต่อ 

http://gotoknow.org/blog/kongkitmsu

มีทั้งหมด 17 บันทึก

จึงเรียมาเพื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละบันทึกต่อไป

ปล.ถ้าท่านกรรมการท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแจ้งด้วยนะครับ

กัมปนาท อาชา

คำตอบ

สวัสดีแจ๊ค

ขอบคุณที่ให้ข้อมูล พี่เข้ามาช้าไปนิดนะ  จนคณะกรรมการเราประชุมกันเสร็จแล้วนะ ถึงได้เข้าblog

 

KPN AC jack

เรียน คณะกรรมการพิจารณารางวัล

แจ้งอีกครั้ง

ประชุมเวลา 09.30 น. ห้องประชุม 4 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4 นะครับ

กัมปนาท

ดร.อ้อ สุชานาถ
  • ขอบคุณค่ะแจ๊ค