สอบเรียนต่อ ป.โท ยากไหมครับ

อยากทราบว่ามีการเตรียมตัวสอบอย่างไรบ้าง... เนื้อหาที่สอบยากไหม? เกี่ยวกับอะไรบ้าง
คำตอบ