ห่วงใย

อยากรู้ว่าทำงานอยู่ใน พื่นที่ 5 จังหวัดชาติแดนภาคใต้ไม่กลัวความปลอดภันหรือครับ มีความรู้สึกอย่างไรในเหตุการณ์ครับ

ปล.ผมเคยปฏิบัติงานในพื้นที่มาแล้วครับ

 

คำตอบ