เพลงน้ำค้าง ... บรรเลงเอง

มาแล้วค่ะ พี่เม่ย เพลงน้ำค้าง ฟังพอเป็นเค้าๆ นะคะ ที่นี่ค่ะ Song tag (1) ค่ะ ... เพื่อคุณดอกแก้ว
คำตอบ
ไปฟังมาแล้วค่ะ..เพราะจังค่ะ
ขอบคุณมากๆนะคะ