ตอบ tag แล้วนะคะ

ถามว่าถ้เลือกใส่​ add-ons ​ได้แค่​ 5 ​ตัวใน​ Firefox ​จะเลือกใส่อะไร

http://gotoknow.org/blog/kongkitmsu/84608

คำตอบ