สรุปกิจกรรม mini walk rally

เรียน  คุณชอลิ้วเฮียง

          พี่ได้สรุปกิจกรรม mini walk rally ไว้แล้ว ที่ บันทึกนี้ค่ะ

 

คำตอบ