อยากแลกเปลี่ยนเรียนกัน

นายรุสดี ยาเซ็ง

สลาม อ.ชาฟีอีย์ อยากทราบว่า อ.สอนวิชาอะไรบ้าน

พอดี ผมนั้นทำงานเกี่ยวกับพัฒนาชุมชน อยู่ในสามจังหวัดชายแดน หากมีอะไรจะได้ปรึกษาหารือกัน

วัสลาม

รุสดี

คำตอบ

ผมสอนในสองด้านหลักๆ ครับ คือ เทคโนโลยีการศึกษา และการสอนอิสลามศึกษาครับ พูดโดยรวมๆ คือ ถ้าเป็นเรื่องทางการศึกษาล่ะคุยกันได้นานครับ

ขอบคุณครับ และหวังว่าจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ