แก้ไข uncategorized

  • เข้าไปที่แก้ไขประวัติ
  • แก้ uncategorized หน่อยครับ
คำตอบ
ขอบคุณค่ะ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว   มันอยู่ที่รูปเก่าๆ ที่ load ขึ้นตั้งแต่ version 1   ต้องเปลี่ยนจาก  uncategorized  เป็นอย่างอื่น   กว่าจะจัดการเสร็จเล่นเอาเมื่อยๆๆๆมือมาก   เพราะรูปเยอะ.....