มีปัญหาการpost และเปลี่ยนรูป

ผมยนหะไม่ได้ เปลี่ยนรูปไม่ได้ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเดียว ขอทราบวิ๊แก้ปัญหาครับ

 

คำตอบ

ช่วยอธิบายในรายละเอียดด้วยนะค่ะ ดิฉันจะได้ช่วยหาคำตอบได้สะดวกขึ้นค่ะ เช่น

  • errors ขึ้นว่าอะไร
  • ขั้นตอนการใช้จนถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

เป็นต้น นะค่ะ