อาจารย์สอนวิชาเคมีทางยาคนไหนหน้าตาดีที่สุด

1. อ.ชวัลนุจ มัจจุราช

2. อ.ทวีศักดิ์ ธรรมราช ราชนิกูล

ผลโหวต อาจารย์ทวีศักดิ์ ชนะเลิศ

คำตอบ