ถามเรื่องคอลัมภ์พ่อสอนลูก

อาจารย์ครับ เวปของอาจารย์ในเมนูพ่อสอนลูกนั้นใช้โปรแกรมอะไรช่วยจัดการครับ
คำตอบ