Respect individual

รบกวนอาจารย์ ชี้ภัย หรือผลกระทบของการที่คนในองค์กรไม่เห็นคุณค่าของการมีกันและกัน / ไม่เคารพความเป็นปัจเจกสักหน่อยครับ

ผมเห็น แต่ผมอธิบายไม่ได้ ที่ถามเพราะที่องค์กรที่ผมเคยอยู่มานั้นมีจุดอ่อนครับ ในระดับผจก.ต่อ MD ในระดับผจก.ฝ่ายด้วยกันเองก็ด้วย

คำตอบ

โทษที  ที่ไมได้ตอบ เพราะ เพิ่งรู้ ว่า  คลิกตรงไหน 

ท่านขจิต เพิ่งมาสอน ว่า   ถาม ตอบ ได้

คุยกับผมใน เว็ป http://managerroom.com  ก็ได้

ผลกระทบ  ที่ว่า ได้แก่

สร้าง Mental model  ทำให้ ขาด สามัคคี

สร้างความแค้น

สร้างความเครียด  นำไปสู่   มะเร็งในอารมณ์  ในกาย   จิตเกิด  ลงนรก

สร้าง สมองที่  เบต้า     ทำให้ คิดอะไร ไม่ออก     ยิ่งทำงาน ยิ่งโง่

ขาด Network capital / Collaboration capital / Intellectual capital

อุปมา   เป็นสมัยก่อน กรุงศรี ฯแตก    

 

ข้ามสีทันดร

ขอบพระคุณท่านคนไร้กรอบ P เป็นอย่างสูงครับที่กรุณาตอบและยกตัวอย่างให้เห็น