การเข้าระบบ

ถนอมจิตต์

อาจารย์คะดิฉันพยายามเปิดเข้าระบบในLearnerที่อาจารย์กำหนดหลายครั้งแล้วค่ะ  แต่มีปัญหาทุกครั้ง ปัญหาคือ 1.  ใส่ชื่อไม่ถูกต้อง( พยายามแก้หลายเที่ยวแล้วไม่ได้ผล 2. ใส่รหัสไม่ถูกต้อง ( พยายามแก้หลายครั้งเช่นกันก็ไม่สำเร็จ) 3. ลองสมัครสมาชิกใหม่ ( ก็ไม่สำเร็จอีก เพราะเขาบอกว่าอีเมลที่ใส่ลงไปได้ลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้ลงอีก)  ดิฉันยังไม่ได้ส่งงานของอาจาย์ใน  Learner เลยค่ะ  แต่ดิฉันทำงานไว้ใน GO TO KNOW แล้ว   อาจารย์กรุณาไปอ่านที่นั่นได้ไหมคะ ( เคยเปิดเจอครั้งหนึ่งอาจารย์บอกว่าต้องทำใน Learner  เท่านั้น  อาจารย์จะไม่เปิดช่องทางอื่นบ้างหรือคะ สงสารผู้ด้อยปัญญาบ้างเถอะค่ะ)

 

คำตอบ

เรียนอ.ถนอมจิตต์
    ที่ learners.in.th นั้นเขาตั้งใจใช้เพื่อการเรียนการสอนจึงให้ทุกคนเปิด Blog ที่นั่นเพื่อทำงานที่มอบหมาย  ส่วน gotoknow เขามุ่งให้คนทำงานใช้นำเสนอบันทึกความรู้ ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน  จึงควรเปิดไว้ใช้ประโยชน์  แต่ไม่น่าจะเป็นที่ส่งงานในการเรียนการสอน  อยากให้ลอง นำสิ่งที่ส่งใน Blog ที่ gotoknow คัดลอกหรือย้ายมาลงที่ learners ดูครับ  เพราะพบว่า ของอาจารย์ก็มีอยู่แล้ว ที่ .. http://learners.in.th/blog/tanomjit  ชื่อ Blog ว่า ความรู้คู่ปัญญา