สอบถามการสัมภาษณ์

พัชรินทร์ พุฒนิล
เรื่องการสอบสัมภาษณ์จ๋าอยาถามว่าเข้าดูรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรงไหนเหรอค่ะ
คำตอบ