ความหมายของคำว่า "สัมภาษณ์"

คำว่า "สัมภาษณ์" หมายถึงอะไรครับ คงไม่ได้หมายถึงการไปสอบถามเรื่องอะไรจากใครเท่านั้นใช่ไหมครับ
คำตอบ

อาจารย์สุรเชษฐ์...

สัมภาษณ์ มาจาก สํ+ ภาส

สํ เป็นอุปสัค แปลว่า พร้อม, กับ, ดี

ภาส เป็นรากศัพท์ แปลว่า พูด ....หรือบางครั้งก็แปลว่า ทำให้สว่าง

ดังนั้น สัมภาษณ์ อาจแปลว่า พูดด้วยกัน นั่นคือ มีโอกาสพูดทั้งผู้ถามและผู้ถูกถาม..

อีกนัยหนึ่ง สัมภาษณ์ อาจแปลว่า คำพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งประดุจแสงสว่างที่กำจัดความมืดได้...

ความเห็นส่วนตัว ครับ...

เจริญพร

นาย สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์

ขอบพระคุณมากครับ ผมถามคนที่เคยเรียนบาลีมาบ้างบางคนแต่ไม่เคยได้รับความกระจ่างในศัพท์คำนี้เท่ากับที่ท่านตอบ

หากสัมภาษณ์แปลว่าพูดด้วยกัน หมายถึงทั้งสองคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ความคิดความเห็นกัน ก็ตรงกับคำภาษาอังกฤษ interview เลย (inter - ระหว่าง, view - ทัศนะ) ทั้งสองฝ่ายบรรลุในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร ก็ไม่ทราบว่าเรามีคำนี้อยู่ก่อนที่ภาษาอังกฤษจะเข้ามา หรือภาษาอังกฤษเข้ามาแล้ว ปราชญ์ทางภาษาฝ่ายเราคิดคำนี้ขึ้น หากเป็นอย่างหลังก็ต้องยกย่องความสามารถของปราชญ์ท่านนั้นที่คิดคำขึ้นมาได้ตรงความหมาย และคนทั่วไปยอมรับ นำมาใช้กันจนเป็นคำธรรมดาในภาษาไทย

มาถึงตรงนี้ ทำให้หวนคิดถึงเวลาดูโทรทัศน์บางครั้งผู้สื่อข่าวเอาไมโครโฟนไปจ่อปากคนที่กำลังเป็นข่าวบางคนแล้วถามรุก คาดคั้น จนไม่น่าจะเรียกว่า สัมภาษณ์ ตามนัยที่ท่านว่า