หายไปนานเกินควรแล้ว

คุณขนม...หายไปไหน

สิ่งที่ทำไปทั้งหมด อาจารย์ยกโทษและให้อภัยแล้ว

กลับมาเขียนต่อเถิด

คำตอบ

ขอบคุณค่ะที่ยกโทษให้ ค่ะ

จะพยายามเขียนต่อค่ะ