บทลงโทษ

สมบัติ
อยากให้มีบทลงโทษอย่างทันที(ถ้าเป็นไปได้นะครับ)กับมวลมนุษย์ชาติที่ทำความชั่วแบบไม่เกรงกลัวใครเลยให้เห็นแบบจริงๆในภพนี้
คำตอบ