การใช้ภาษาในตัวเมืองขอนแก่น

มนตรี พาใบศรี
โดยทั่วไปแล้วในตัวเมืองขอนแก่นจะใช้ภาษาอะไรเป็นส่วนใหญ่ภาษากลางหรือภาษาอีสาน เคยไปที่ขอนแก่นแล้วผมพูดภาษาอีสานด้วยแต่แม่ค้าเขาจะพูดภาษากลางด้วย ขอข้อมูลไว้ก่อนครับครั้งหน้าจะได้ไม่ปล่อยไก่
คำตอบ
not yet answered
หนึ่งในเด็กหลังห้อง

ทั่วไปภาษากลาง ถ้าจริงใจใช้ภาษาอีสานบ้านเฮา