ขอขอบคุณครับ

ขอขอบคุณอาจารย์พิไล และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • ขอขอบคุณล่วงหน้าที่จะนำเรื่อง "จี่งัว" เมืองเวียงจันทน์มาเล่าสู่กันฟัง
 • คนไทยนี่... แปลกครับ
  (1). เรารู้เรื่องอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่นที่แสนไกลมากกว่าเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ฯลฯ (2). ความไม่รู้ทำให้เรารักษามิตรภาพกับเพื่อนบ้านได้ไม่ดีเท่าที่ควร ปล่อยให้คนไกลไปลงทุน หรือค้าขายกับเพื่อนบ้านแทน
  (3). ตำราเรียนของเรายุยงให้เราเกลียดชังเพื่อนบ้าน ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องเดาเป็นส่วนใหญ่ จริงเป็นส่วนน้อย

ขอแสดงความยินดีกับชาว "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ครับ...

 • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ปี 2 ฉบับ 109 วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2549 หน้า A6 ลงข่าวสำคัญ
 • SIFE (Student in free enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่ไม่แสวงหากำไร จัดการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อชุมชน...
 • ปีกลายนี้... จุฬาฯ ได้ที่หนึ่ง
 • ปีนี้...
  (1). อันดับ 1 เป็นทีม รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
  (2). อันดับ 2 เป็นทีม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  (3). อันดับ 3 เป็นทีมจุฬาฯ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี + ขอดีใจกับชาวอุบลราชธานีทุกท่านด้วยครับ

 • สถาบันอื่นอย่าเพิ่งเสียใจครับ...
 • สถาบันของท่านอาจจะได้รางวัลในปีต่อๆ ไป ปีนี้ส่งประกวดไม่ทัน หรือปีนี้อาจจะได้ที่ 4,5 ซึ่งเขาไม่ได้ประกาศก็ได้...
คำตอบ