พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของครูบางคน

ไม่อาจบอกได้
ในความเป็นจริงครูไม่ควรแต่งกายที่มีลักษณะโชว์เนื้อหนังมังสาใช่หรือไม่/ครูไม่ควรเที่ยวในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นผับเป็นบาร์ใช่หรือไม่/และที่สำคัญสถาบันของความเป็นครูซึ่งมีหน้าที่อบรมสั่งสอน-เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กนักเรียนต้องไม่อาศัยอาชีพของตัวเองบังหน้าเพื่อขายตัวแลกกับเงินเพียงไม่กี่บาท/แย่งสามีชาวบ้านใช่หรือไม่  หากครูคนใดมพฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้ควรทำอย่างไรดีพอจะตอบได้ไหม.......
คำตอบ