หากว่างงก็เข้าไปบ้างนะคะ

http://learners.in.th/profile/dictionary_love
http://learners.in.th/profile/dictionary_love หากว่างก็ลองเข้าไปบ้างนะคะ
คำตอบ