life & learn

pui
เพิ่งเคยเปิดเจอครั้งแรกค่ะ ตอนแรกจะหาเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตร CVT กลุ้มใจจะสอบเรื่อง chest & heart อีกไม่กี่วันนี้ เรียนหลักสูตรเฉพาะทางเลยแย่มากๆ เดาไม่ออกว่าข้อสอบจะยากแค่ไหนแต่พอเห็น link นี้ก็อึ้งค่ะเก่งจัง ขอชื่นชมจากใจค่ะ ขอไปอ่านหนังสือก่อนนะคะ มีเวลาจะมา link ดีกค่ะ
คำตอบ