banner สีเขียว

อาจารย์หมอวัลลภค่ะ

ดิฉันทำ banner สีเขียวให้แล้วตามคำขอนะค่ะ

มีเยอะเลยค่ะ :)

http://gotoknow.org/blog/tutorial/82602

คำตอบ

ขอขอบพระคุณอาจารย์จันทวรรณ...

  • ขอขอบพระคุณสำหรับการทำ Banner สีเขียว (สี Green / ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) และสีน้ำเงิน (สีแห่งความทันสมัย / สดชื่น / up-to-date)

ขอขอบพระคุณครับ...

นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ขอขอบพระคุณอาจารย์จันทวรรณ...

  • ขอขอบพระคุณสำหรับการทำ Banner สีเขียว (สี Green / ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) และสีน้ำเงิน (สีแห่งความทันสมัย / สดชื่น / up-to-date)

ขอขอบพระคุณครับ...