concept

ชายอิสระ

คุณวิชิตครับขอความกรุณา ให้ความหมายและคอนเซป คำเหล่านี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

Learning Ecology และ Knowledge Ecology

Learning Ecology(LE)
Knowledge Ecology(KE)
Learning Object(LO)
Learning Objects(LOs)

คำตอบ