ระยะแรก ผมกับ อ.วิภทร ได้เริ่มให้ก่อนแล้ว ในส่วนของเว็บไซต์ thaiukm.org

เนื้อหาเต็ม AAR : UKM 3/2549 Mahidol University (http://gotoknow.org/blog/wichitchawaha/39142)

ข้อคิดเพิ่มเติม

ถ้าจะมองในมุม Model ปลาทู คิดว่ายังขาด KA : เครือข่ายต้องคุยกันครับว่าจะต้องมีศูนย์กลางของข้อมูลการจัดงานแต่ละครั้ง อาจเป็น สคส. หรือสมาชิกที่ใดสักแห่งก็ได้ครับ จะต้องมีแหล่งสำหรับจัดเก็บความรู้นี้ให้สมาชิกได้ศึกษา
ทบทวนกระบวนการได้ในภายหลัง เช่น ไฟล์ประกอบการประชุม VDO เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ ที่เป็นส่วนกลางของ UKM จริงๆ ไม่ใช่ต่างคน ต่างกลับ แล้วก็ไปแปะไว้ที่ Blog ส่วนตัวหรือของแต่ละมหาวิทยาลัย ภายใต้ Gotoknow ที่นับจำนวน Blog ไม่ถ้วน (ในที่สุดไม่แน่ใจว่าจะเป็นขยะ Cyber หรือเปล่า)
ระยะแรก ผมกับ อ.วิภทร ได้เริ่มให้ก่อนแล้ว ในส่วนของเว็บไซต์ thaiukm.org

ด้วยความเคารพ

วิชิต

คำตอบ