รออ่านเรื่องดีๆ จากพี่เจี๊ยบอยู่นะครับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนบล็อกชาวสำนักหอสมุดนะครับ

พี่เจี๊ยบมีเรื่องเล่ามากมาย พวกเราคงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่เจี๊ยบนะครับ

คำตอบ

Dear Dr.Rujarot,

              Thank you very much for your welcome. Would you please keep waiting. I will try to manage the time to share my own experiences in our blogs.

Pi Jiab

อ.หนึ่ง
Dear SuperWomen

          I am sorry for call u "SuperWomen" because i don't know u can find more time for work work and work . I am glade to saw your blog and I hope for read good thing form u.

             Bye bye

rujroad kaewurai

ขจิต ฝอยทอง
  • I am waiting for your blog.
  • Best,
  • khajit

อ.หนึ่งที่รัก

            ไม่พบกันนาน พี่หวังว่าอ.หนึ่งคงสบายดีนะคะ วันที่ 15 พ.ค. นี้ พี่เป็นประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ค่ะ ผ่าน Blog ด้วยนะคะ มีมุมมองใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ แล้วอ.หนึ่งค่อยดูผลภายหลังวันประเมินนะคะ คุณบอยจะเป็นผู้เผยแพร่สู่สาธารณชนค่ะ

พี่เจี๊ยบค่ะ (Your superwoman)