BOOK TAG มาแล้วค่ะ

หนูนิดยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะ book tag ไปที่ใครดี  เจอ book tag มาจากคุณ   lioness งั้นก็ขออนุญาติ book tag ตามนี้นะค่ะ

พี่หนิง [email protected]

คุณดอกแก้ว

คุณเจษฏา

คุณ น.เมืองสรวง

คุณอ้อ-สุชานาถ

คำตอบ