ประวัติสุลต่านมูฮำหมัด อัลฟาตีฮฺที่ 2

tarmizi
          สุลต่านมูฮำหมัด อัลฟาตีฮฺที่ 2 ปกครองอาณาจักรในยุคไหน ?
คำตอบ

ตอบ

     ท่านเป็นสุลต่านในยุคออตโตมาน