โครงการพัฒนาบุคลากร"หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเพื่อสัมฤทธิ์ผลขององค์การ"

เยาวลักษณ์

อยากให้กลุ่มพัฒนาบุคลากรจัดทำสรุปหรือ vcd   ทุกหลักสูตรลงในเว็บไซต์เพื่อให้บุคลากรที่ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้ศึกษาด้วยตนเอง

                                    ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

กลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายแต่ละหลักสูตรแล้ว สำหรับ VCD หากต้องการให้ขอได้ที่กลุ่มพัฒนาฯ ได้ เนื่องจากไฟส์ข้อมูลใหญ่มากไม่สามารถนำขึ้นเวปได้

 

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
กลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายแต่ละหลักสูตรแล้ว สำหรับ VCD หากต้องการให้ขอได้ที่กลุ่มพัฒนาฯ ได้ เนื่องจากไฟส์ข้อมูลใหญ่มากไม่สามารถนำขึ้นเวปได้