คุณโดน tag แล้ว

ขอความลับ 5 ข้อ ได้ไหมค่ะ

คำตอบ

ได้ และ มีความยินดีครับ

ไม่มีอะไรเป็นความลับ

แต่สำหรับรายงานความก้าวหน้าส่งแล้วนะครับ

ขอบคุณครับ