คุณโดน tag แล้ว

บอกหน่อยได้ไหมค่ะ มีความลับ 5 ข้อ อะไรบ้าง

จากอ้อม สคส.

คำตอบ