บล็อกเยอะเกินไป

อาจารย์ครับ อาจารย์อย่าตั้งบล็อกมากๆ สิครับ จะรวบไว้ใน planet วิทยาลัยลำบาก ผมอยากรวบรวมคนใช้ blog ของวิทยาลัยไว้ที่เดียวกัน ตอนนี้ผมตั้ง planet แล้ว ชื่อ yic เพื่อเป็นที่รวบรวมความรู้จากคนทำงานในวิทยาลัย หรือถ้าอาจารย์มีบล็อกเฉพาะที่พูดถึงการทำงานในวิทยาลัยก็ช่วยอนุเคราะห์แจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ

เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของ kpi ของวิทยาลัย

คำตอบ
  • บล็อกที่พูดถึงการทำงานในวิทยาลัยมีครับคือบล็อกที่ชื่อว่า งาน/กิจกรรมวิทยาลัยอิสลามยะลาครับ หรือ กดที่น ี่ก็ได้ครับ
  • ที่จริงแล้วไม่ได้ ตั้งใจ จะให้มีบล็อกเยอะครับ แต่ที่เยอะนี่เพราะไม่ทันตั้งใจครับ 
  • ขอบคุณอาจารย์จารุวัจน์ มากครับ  อ.อาลัม