ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ครับ

ค่ายครอบครัว เรียนรู้เพื่อคนด้อยโอกาส 

     ปิดภาคเรียนปีนี้ คุณ ๆ ที่มีครอบครัวมีกิจกรรมเรียนรู้ดีดีเพื่อคนในครอบครัวของคุณแล้วหรือยัง ?? ถ้ายัง ลองติดตามอ่านเรื่องราวดีดีที่ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) จะนำเสนอทางเลือกในการเรียนรู้เพื่อคุณและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสนุกสนานร่วมกันในช่วงเวลาปิดภาคเรียนของสมาชิกในครอบครัวของคุณ 

     สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดกิจกรรม ค่ายครอบครัว เรียนรู้เพื่อคนด้อยโอกาสขึ้น โดยเปิดรับ ครอบครัวแห่งการเรียนรู้ ให้ได้ลองสัมผัสการเรียนรู้แบบลุย ๆ ผจญภัยกับฐานกิจกรรมเต็มรูปแบบ 20 ฐานกิจกรรม โดยวิทยากรและอาสาสมัครที่มีความชำนาญในการจัดกิจกรรม การทดลอง กินอยู่แบบพอเพียงง่าย ๆ ตามสไตล์คนเดินดินกินข้าวแกง พร้อมการโดดหอสูง ที่จะได้รับปีก และเกียรติบัตร รวมถึงการเรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวในรูปแบบที่คุรเองอาจจะไม่เคยใช้มาก่อน ปีนี้ เปิดรับเพียง 2 รุ่น ๆ  20 ครอบครัวเท่านั้น โดยรุ่นแรก จะ จัดในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2550 และรุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550  โดยเสียค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวละ 3,000 บาท เท่านั้น(สำหรับครอบครัว ละ 3 คน และเพิ่มคนละ 500 บาทสำหรับคนที่ 4 ขึ้นไป) สถานที่ที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ในปีนี้ คือ ค่ายศรีกะอาง จังหวัดนครนายก 

     รายได้จากการจัดค่ายครอบครัว ครั้งนี้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะนำเงินเข้าสมทบ โครงการโรงเรียนข้างถนน ของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารรประโยชน์) เพื่อสร้างกระบวนกาเรียนรู้แก่คนด้อยโอกาสในสังคมต่อไป

 ติดต่อได้ที่ 

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)
95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์/โทรสาร
0-2884-5711-2

email : [email protected]


โทรศัพท์ประสานงาน 086-687-0902 /081-470-5162

 

คำตอบ
จะประชาสัมพันธ์ให้ค่ะ รอนิดนะค่ะ เพราะเพิ่งใส่บันทึกเกี่ยวกับการใช้ระบบไปค่ะ อยากให้อยู่หน้าแรกสักช่วงหนึ่งค่ะ