อยากให้เขียนงานเพิ่ม

wantana
สอบเสร็จแล้วอยากให้น้องเบญจพลเขียนงานและนำความรู้ใหม่ๆ มาเล่าสู่กันฟ้างบ้าง เช่น เหยื่ออาชญากรรมที่กำลังทำรายงานก็ได้นะค่ะ
คำตอบ