อยากให้เขียนงานเพิ่ม

สอบเสร็จแล้ว อยากให้ฉัตรชัยเขียนงาน หรือนำความรู้ใหม่ๆ มาเล่าสู่กันฟังบ้างค่ะ
คำตอบ