ไม่ได้มาถามค่ะ แต่มาบอกลิงค์เพลงที่น่ารักๆ

คลิกฟังเพลงนี้นะคะ น่ารักดี
P
http://www.danicico.rdsor.ro/babies.html ต้องขอขอบคุณลิงค์นี้จากคุณ
P
ด้วยค่ะ
คำตอบ

เยี่ยมครับ...เป็นของเล่นชิ้นใหม่ของดินและแดนแน่ ๆ

ขอบคุณครับ