ยินดีช่วย

เรื่องค่ายเด็กเร่ร่อน ยินดีร่วมงาน นะครับ
คำตอบ

ขอเวลาผมรวบรวมกำลังพลก่อนนะครับ...ผมอยากทำงานทำนองนี้มาก

ขอบคุณครับ