ขออนุญาต trick tag

สวัสดีค่ะ อ.ราณี

อ้อขออนุญาต Trick tag อาจารย์นะคะ อ่าน trick อ้อได้ที่นี่นะคะ  อาจารย์ว่างค่อยเขียนก็ได้ค่ะ จะรอค่ะ

คำตอบ