ตอบเรื่องภาพไว้แล้วค่ะ

ดิฉันตอบเรื่องภาพไว้ที่บันทึกแล้วค่ะ...ไปอ่านหรือยังคะ...ทำได้ไหม
คำตอบ