แวะนำเพลงมาฝากครับ :-)

สวัสดีครับ อาจารย์คุณหมอวิจารณ์

         ผมแวะนำ เพลงน่ารักๆ มาฝากครับ

บัญชา

คำตอบ