การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สวัสดีคะ  คุณอำนวย

  เพิ่งจะสมัครเข้าใช้บริการKm  วันนี้  เนื่องจากสนใจในเรื่องของการจัดการความรู้ขององค์กร  ซึ่งการกำหนดคุณภาพตัวชี้วัดให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยอยากทราบแนวทางว่าองค์กรจะจัดการความรู้ขององค์กรอย่างไรเพื่อให้บรรลุถึง  การจัดระบบและจัดการความรู้ของพนักงาน  และการใช้ประโยชน์จากผู้มารับบริการหรือประชาชนมาจัดการความรู้  และการจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร

 

กรุณาตอบให้ด่วนนะคะ  ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ

คำตอบ