Singing Gecko พร้อมเนื้อร้อง

สวัสดีครับ อาจารย์มาโนช

         เข้ามาเรียนว่า เจ้าตุ๊กแกร้องเพลง นี่มีเนื้อร้องด้วยแล้วนะครับ  :-)

คำตอบ
ขอบคุณครับ เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากเสียด้วย ขอบอก เลยถูกใจเป็นพิเศษไงครับ