โดน Book tag แล้วครับ

คำตอบ
รับทราบครับผม
จะรีบเขียนค่ะ