ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสำนักพิมพ์

กราบนมัสการหลวงพี่พระมหาชัยวุธ

          ผมได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดต่อสำนักพิมพ์ (ที่ตีพิมพ์หนังสือในแนวศาสนา ปรัชญาและจิตวิญญาณ) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเบอร์โทรติดต่อเอาไว้แล้วครับ

          ขอกราบเรียนเชิญหลวงพี่อ่านข้อคิดเห็นในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม ได้เลยครับ ที่นี่

 

จีงกราบเรียนมาด้วยความเคารพ

บัญชา ธนบุญสมบัติ

คำตอบ