ร้านชายขอบ

ได้อ่านบันทึกของคุณชายขอบมาหลายบันทึกแล้ว คุณชายขอบเขียนบันทึกเพื่อคนหลายๆ คน แต่ยังไม่เคยเห็นคุณชายขอบเขียนถึง ร้านชายขอบ บ้างเลย

คำตอบ