ออกอากาศแล้ว 1 Trick ครับ

   มาแจ้งข่าว ว่าที่ท่านขอไปนั้นผมเค้นออกมาแล้ว 1 Trick ครับ เขียนแบบ ทบทวนความหลัง เพื่อเตือนความจำให้ตัวเองด้วย  ประสาคนหนุ่มน้อยครับ  อยู่ ที่นี่ ครับ
คำตอบ