การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ KM

 มีเรื่องปรึกษาอาจารย์ครับ ตามที่เคยบันทึกไว้นะครับว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของการอบรม โดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์ และเดือนนี้ ก็จะเริ่มรายการแรกคือ การอบรมเรื่องการสร้างสื่อ e-Book สำหรับกลุ่มบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนทั่วภาคอีสาน สิ่งที่ผมอยากจะปรับปรุงกระบวนการอบรม คือ เอากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าไปใช้ กับการอบรมคอมพิวเตอร์ และประการต่อมา คือไม่อยากให้กระบวนการนี้ จบ เมื่อจบวันสุดท้าย ต่างคนต่างแยกย้ายกลับไป ทุกคนควรจะได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนกันหลังจากไปปฏิบัติงานจริง ดังนั้นสิ่งที่ผมคิดคือ

   1 ถ้าจะให้เขาเริ่มมีประสบการณ์ และคุ้นเคยกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (มากกว่าการรอรับฟังจากวิทยากร ตามที่เขาคุ้นเคยมา) ควรทำอย่างไร  (มีเวลาอยู่ร่วมกัน 4 วัน)

   2 ถ้าจะให้บรรณารักษ์ใช้เวที Gotoknow เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างการอบรม และภายหลังกลับไปปฏิบัติงาน ควรมีวิธีอย่างไร โดยวิธีการนี้ จะต้องสอดแทรกไปกับเนื้อหาที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง e-Book ด้วย

     ผมจะเริ่ม รุ่นแรก วันที่ 13 มีนาคม และรุ่นที่ 20 มีนาคม จึงต้องขอรบกวน ขอคำแนะนำด้วยครับ

คำตอบ
ผมจะตอบเป็นบันทึกครับ คอยติดตามนะครับ แล้วผมจะลิ้งค์บอกเองครับ

อยากให้คุณครูช่วยแนะนำโปรแกรมe-book ผ่าน gotoknowนี้ด้วยนะครับ วิธีใช้เป็นอย่างไรขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมและตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้ว

จักขอบพระคุณมากครับ

คุณทานตะวัน
    โปรแกรมที่ใช้สร้างคือ Flip Publisher สามารถไปดูตัวอย่างได้ ลองเข้าไปดูตัวอย่างที่ website e-Book ของ กศน. ที่

http://ebook.nfe.go.th/flip.php?Submit=Clear